เงื่อนไขลดภาษีรถคันแรก รายละเอียดเงื่อนไขการคืนเงินภาษี

ลดภาษีรถคันแรก

ลดภาษีรถคันแรก

ตามที่รัฐบาลชุดนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้ามาเป็นรัฐบาลและมีการแถลงนโยบายนั้น ก็ได้พูดถึงนโยบายรถคันแรกออกขึ้นมา ทำให้ราคารถถูกลดค่าภาษีลงสูงสุดถึง 100,000 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินภาษีคืนเท่าที่กับจ่ายจริง ในการซื้อรถยนต์คันแรกของบุคคลนั้นๆ แต่ก็จะคืนไม่เกิน 100,000 บาท ทำให้วงการยานยนต์ในบ้านเราเกิดการตื่นตัวเป็นอย่างมาก คาดว่าหลังจากนี้ รถใหม่ป้ายแดง คงจะออกมาวิ่งเต็มท้องถนนอย่างแน่นอน เพราะราคายัวยวนชวนที่จะให้เอาเงินไปจ่ายจริงๆครับ

ซึ่งรายละเอียด เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการซื้อรถยนต์เพื่อให้ได้การคืนเงินภาษีรถคันแรกนั้น มีดังนี้ครับ

 • ผู้ซื้อรถยนต์ต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผู้ซื้อรถยนต์จะต้องไม่เคยซื้อรถยนต์มาก่อน
 • ระยะเวลาที่สามารถเริ่มซื้อได้ จะต้องซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555
 • ราคารถยนต์ที่ซื้อนั้น จะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
 • รถยนต์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี (สำหรับรถกระบะจะไม่จำกัด ซีซี)
 • เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)?
 • ผู้ซื้อรถ เมื่อซื้อแล้วต้องครอบครองไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • รถยนต์ที่ซื้อนั้นต้องเป็นรถใหม่(ป้ายแดง,มือสองไม่ได้)

สำหรับการคืนเงินภาษีรถคันแรกรัฐบาลจะคืนภาษีให้ ก็ต่อเมื่อครอบครองรถยนต์ไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี(เริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป)


วิธีดำเนินการในการซื้อลดเพื่อคืนภาษี
1. ผู้ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

 1. หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
 3. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)

2. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ

3. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและบันทึก ?ห้ามโอนภายใน 5 ปี? ลงในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน

4. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครอง รถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก ?ห้ามโอนภายใน 5 ปี? ให้กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

5. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองครบ 1 ปี โดยจ่ายเป็นเช็คให้ในครั้งเดียว

ปลดล็อคเงื่อนไข ห้ามโอนภายใน 5 ปี กรณีผู้ซื้อรถ(ผ่อน)ผิดนัดไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ ไฟแนนซ์ก็สามารถยื่นเรื่องให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบ ว่าเป็นจริง เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อรถผิดนัดไม่ผ่อนชำระต่อจริง ก็จะแก้เงื่อนไขกรณีห้ามโอนภายใน 5 ปี ให้สามารถนำรถไปขายทอดตลาดได้
และจะเรียกเงินภาษีจากผู้ที่ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ คืนกลับให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนที่ได้รับไป (ผู้ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ จะต้องคืนเงินให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับการคืนภาษีรถยนต์คัน แรก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับการคืนภาษี ต่างๆได้จากที่นี่ครับ (จากกรมสรรพสามิต)

รวมราคา ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก – รถยนต์นั่ง

รถยนต์นั่ง(รถเก๋ง)รุ่นต่างๆที่คืนภาษีรถคันแรกได้ แต่ละยี่ห้อ/รุ่น คืนเงินได้เท่าไหร่
สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น ราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย เบื้องต้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2554

ที่
ประเภทรถยนต์
ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสรุ่น
ขนาด (ซีซี)

เงินคืนโดยประมาณ(บาท)

1
รถยนต์นั่ง
HONDA
BRIO V AT
1,200
70,000
2
รถยนต์นั่ง
HONDA
BRIO V MT
1,200
67,000
3
รถยนต์นั่ง
HONDA
BRIO S MT
1,200
64,000
4
รถยนต์นั่ง
HONDA
CITY S MT
1,500
100,000
5
รถยนต์นั่ง
HONDA
CITY S AT
1,500
100,000
6
รถยนต์นั่ง
HONDA
CITY V AT
1,500
100,000
7
รถยนต์นั่ง
HONDA
CITY V AT (SRS)
1,500
100,000
8
รถยนต์นั่ง
HONDA
CITY SV AT (SRS)
1,500
100,000
9
รถยนต์นั่ง
HONDA
JAZZ 1.5S MT
1,500
100,000
10
รถยนต์นั่ง
HONDA
JAZZ 1.5S AT
1,500
100,000
11
รถยนต์นั่ง
HONDA
JAZZ 1.5V AT (SRS)
1,500
100,000
12
รถยนต์นั่ง
HONDA
JAZZ 1.5SV AT (SRS)
1,500
100,000
13
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5J M/T GRAY
1,500
100,000
14
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5J A/T GRAY
1,500
100,000
15
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5J A/T GRAY ABS
1,500
100,000
16
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E M/T GRAY
1,500
100,000
17
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E M/T IVORY
1,500
100,000
18
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E A/T GRAY
1,500
100,000
19
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E A/T IVORY
1,500
100,000
20
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E SAFETY A/T GRAY
1,500
100,000
21
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E SAFETY A/T IVORY
1,500
100,000
22
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5G A/T GRAY
1,500
100,000
23
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5G A/T IVORY
1,500
100,000
24
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5G LTD A/T GRAY
1,500
100,000
25
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5G LTD A/T IVORY
1,500
100,000
26
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS TRD SPORTIVO
1,500
100,000
27
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5J M/T
1,500
100,000
28
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5J A/T
1,500
100,000
29
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E M/T
1,500
100,000
30
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E A/T
1,500
100,000
31
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5E A/T LIMITED
1,500
100,000
32
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5G A/T
1,500
100,000
33
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5S A/T
1,500
100,000
34
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS 1.5S A/T LIMITED
1,500
100,000
35
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS ACE (WHITE-RED)
1,500
100,000
36
รถยนต์นั่ง
TOYOTA
VIOS ACE (WHITE-BLACK)
1,500
100,000
37
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 S MT
1,200
54,000
38
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 E MT
1,200
61,000
39
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 E CVT
1,200
65,000
40
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 EL CVT
1,200
70,000
41
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 EL CVT Sports Version (Designed by Autech)
1,200
73,000
42
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 V CVT
1,200
72,000
43
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 VL CVT
1,200
77,000
44
รถยนต์นั่ง
NISSAN
MARCH 1.2 VL CVT Sports Version (Designed by Autech)
1,200
80,000
45
รถยนต์นั่ง
FORD
FIESTA 4DR. 1.4L MT Style DS08TAA
1,400
100,000
46
รถยนต์นั่ง
FORD
FIESTA 4DR. 1.4L AT Style DS09TAA
1,400
100,000
47
รถยนต์นั่ง
FORD
FIESTA 5DR. 1.4L AT Style DS07TAA
1,400
100,000

รถกระบะรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างที่จะได้รับคืนภาษีรถคันแรก และได้รับเงินคืนคันละเท่าไหร่?

ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก – รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)

สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย เบื้องต้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2554

ที่
ประเภทรถยนต์
ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสรุ่น
ขนาด
(ซีซี)
เงินคืนโดย
ประมาณ (บาท)
1
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. 2G 600
2999
79,000
2
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. LE 600
2999
84,000
3
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 001
2999
85,000
4
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 008
2999
85,000
5
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 029
2999
79,000
6
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 031
2999
79,000
7
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 051
2999
84,000
8
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 058
2999
84,000
9
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No.R2 011
2999
84,000
10
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. 2G 600
2999
80,000
11
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. LE 600
2999
84,000
12
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 001
2999
86,000
13
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 008
2999
85,000
14
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 029
2999
80,000
15
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 031
2999
80,000
16
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 051
2999
84,000
17
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 058
2999
84,000
18
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No.R2 011
2999
85,000
19
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRK 001
2999
79,000
20
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRL 001
2999
85,000
21
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSK 600
2999
79,000
22
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSL 600
2999
85,000
23
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DXB 001
2999
87,000
24
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DYB 600
2999
87,000
25
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRK 001
2999
80,000
26
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRL 001
2999
85,000
27
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSK 600
2999
80,000
28
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSL 600
2999
85,000
29
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DXB 001
2999
88,000
30
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DYB 600
2999
87,000
31
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-M) Lot No. T3 600
2999
89,000
32
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 081
2999
90,000
33
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 082
2999
89,000
34
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. KN 001
2999
92,000
35
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. T3 600
2999
90,000
36
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 081
2999
90,000
37
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 082
2999
90,000
38
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 001
2999
90,000
39
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 002
2999
90,000
40
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DSN 600
2999
90,000
41
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DXC 001
2999
91,000
42
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DYC 600
2999
91,000
43
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 001
2999
91,000
44
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 002
2999
91,000
45
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRP 001
2999
92,000
46
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DSN 600
2999
91,000
47
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DXC 001
2999
92,000
48
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DYC 600
2999
92,000
49
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-M) Lot No. N6 012
2599
66,000
50
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-M) Lot No. ND 600
2599
66,000
51
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-S) Lot No. N6 012
2599
65,000
52
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-S) Lot No. ND 600
2599
65,000
53
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DRB 001
2499
66,000
54
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DSB 600
2499
66,000
55
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DRB 001
2499
65,000
56
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DSB 600
2499
65,000
57
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 023
2599
72,000
58
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 024
2599
72,000
59
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NX 600
2599
72,000
60
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 023
2599
72,000
61
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 024
2599
72,000
62
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NX 600
2599
72,000
63
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DRD 001
2499
72,000
64
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DSD 600
2499
72,000
65
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DRD 001
2499
73,000
66
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DSD 600
2499
73,000
67
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 001
2499
80,000
68
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 019
2599
80,000
69
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 606
2599
74,000
70
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 607
2599
74,000
71
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 225
2599
74,000
72
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 249
2599
74,000
73
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QV 600
2599
79,000
74
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 153
2599
79,000
75
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 168
2599
79,000
76
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No.QC 026
2599
80,000
77
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. GO 001
2499
82,000
78
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 001
2499
81,000
79
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 019
2599
81,000
80
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 606
2599
75,000
81
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 607
2599
75,000
82
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 225
2599
75,000
83
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 249
2599
75,000
84
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QV 600
2599
80,000
85
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 153
2599
80,000
86
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 168
2599
80,000
87
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No.QC 026
2599
81,000
88
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRF 001
2499
75,000
89
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRH 001
2499
80,000
90
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSF 607
2499
75,000
91
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 600
2499
79,000
92
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 601
2499
80,000
93
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DXA 001
2499
83,000
94
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DYA 600
2499
82,000
95
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRF 001
2499
76,000
96
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRH 001
2499
81,000
97
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRJ 001
2499
84,000
98
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSF 607
2499
76,000
99
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 600
2499
80,000
100
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 601
2499
81,000
101
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DXA 001
2499
83,000
102
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DYA 600
2499
83,000
103
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCMN3(120-M) Lot No. A06L001
2499
70,000
104
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCMN3(120-M) Lot No. ERBL001
2499
70,000
105
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCMN3(120-P) Lot No. ERBL001
2499
71,000
106
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCRH6(120-M) Lot No. A07L001
2499
94,000
107
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCRH6(120-M) Lot No. ERLL001
2499
94,000
108
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCRH6(120-P) Lot No. ERLL001
2499
94,000
109
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T 4WD METALLIC
2,982
99,000
110
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T 4WD
2,982
98,000
111
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G 4WD METALLIC
2,980
94,000
112
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G 4WD
2,982
93,000
113
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO 4WD METALLIC
2,494
81,000
114
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO 4WD
2,494
81,000
115
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) METALLIC
2,982
89,000
116
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER)
2,982
89,000
117
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) METALLIC
2,982
85,000
118
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G (PRE-RUNNER)
2,982
85,000
119
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) METALLIC
2,494
78,000
120
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER)
2,494
78,000
121
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) METALLIC
2,494
75,000
122
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E (PRE-RUNNER)
2,494
74,000
123
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T METALLIC
2,982
84,000
124
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T
2,982
83,000
125
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5G VN TURBO METALLIC
2,982
76,000
126
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5G VN TURBO
2,494
75,000
127
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.7E BENZINE METALLIC
2,694
71,000
128
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.7E BENZINE
2,694
71,000
129
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO METALLIC
2,494
72,000
130
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO
2,494
71,000
131
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5J METALLIC
2,494
63,000
132
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5J
2,494
62,000
133
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TNJNUZRU 2011 OPTION:D02
2,500
57,000
134
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJNHZRU 2011 OPTION:000
2,500
72,000
135
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:D04
2,500
66,000
136
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:E04
2,500
67,000
137
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:D04
2,500
76,000
138
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:E04
2,500
77,000
139
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION:000
2,500
79,000
140
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION:000
2,500
88,000
141
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION:D04
2,400
57,000
142
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 4WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION :E04
2,500
71,000
143
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION :E04
2,400
59,000
144
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab SE 6MT
2,500
66,000
145
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE 6MT
2,500
71,000
146
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 6MT
2,500
72,000
147
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 5AT
2,500
79,000
148
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab SE 6MT 4X4
2,500
77,000
149
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab SE 6MT
2,500
67,000
150
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 6MT (Fleet)*
2,500
73,000
151
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE 6MT
2,500
72,000
152
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE 6MT (Grey)
2,500
72,000
153
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 6MT
2,500
76,000
154
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 5AT
2,500
80,000
155
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 5AT (Grey)
2,500
82,000
156
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 6MT 4X4
2,500
88,000
157
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 5AT 4X4 (Fleet)*
2,500
90,000
158
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 5AT 4X4
2,500
92,000
159
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 2.5 XL UD2FRAA
2,500
56,000
160
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 2.5 XLS UD2FRAB
2,500
59,000
161
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLS UD2LRAA
2,500
61,000
162
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT UD2LRAB
2,500
63,000
163
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT MT Wildtrak UD2L901
2,500
64,000
164
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT AT UD2NRAA
2,500
83,000
165
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak UD2N901
2,500
83,000
166
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak 18″ Wheel UH6A901
2,500
68,000
167
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 4X4 3.0 XLT UD2GRAA
3,000
70,000
168
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 4X4 3.0 XLT AT wildtrak UD2R901
3,000
78,000
169
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor Black (DC DLS black)
2,179
70,000
170
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor Blue (DC DLS blue)
2,179
70,000
171
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor Silver (DC DLS Silver)
2,179
70,000
172
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor White (DC DLS White)
2,179
69,000

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบจากราคารถยนต์ และอัตราภาษีของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในท้องตลาดโดยประมาณ เพื่อคิดเป็นสัดส่วนเงินภาษีที่จะได้รับคืน จะพบว่า

- รถอีโคคาร์ ราคาประมาณคันละ 3.75-5.4 แสนบาท เก็บภาษี 17% ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเฉลี่ย 45,000 บาท
- รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1,500 ซีซี) ราคาประมาณคันละ 5-7 แสนบาท เก็บภาษี 25% ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
- รถกระบะ 2 ประตู ราคาประมาณคันละ 3-5 แสนบาท เก็บภาษี 3% ผู้ซื้อจะได้รับเงินเฉลี่ย 10,000 บาท
- รถกระบะ 4 ประตู ราคาประมาณคันละ 7-8 แสนบาท เก็บภาษี 12% ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเฉลี่ย 60,000 บาท

เพื่อข้อมูลราคาที่ถูกต้อง ควรสอบถามจากบริษัท/พนักงานขาย บริษัทนั้นๆ นะครับ :)

อ้างอิงจาก

 • thaielectionnews.blogspot.com
 • http://www.excise.go.th/index.php?id=1015 (กรมสรรพสามิต)
 • matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1315899025
 • isn-network.com/(16-09-54)? หลักเกณฑ์การคืนเงิน สำหรับโครงการรถยนต์คันแรก -43.html
 • usa

  อยากทราบว่า รถรุ่น Triton Plus 4DR M/T เครื่อง 2500 อยู่ในรุ่นที่ได้คืนใหมค่ะ

 • P-sawarod

  ต้องซื้อเงินสด อย่างเดียวหรือค่ะ ถ้าซื้อเงินผ่อน สามารถขอเงินคืนจากสรรพากรได้หรือเปล่า

 • Suput2521

  สามี ภรรยา จดทะเบียนสมรส ชื่อภรรยา 1คัน ชื่อสามีอีกคัน จะได้คืนภาษีไหมครับ

 • Nadee_vilailuk

  เคยทำเรื่องซื้อรถยนต์ปีที่แล้ว
  แต่ยกเลิกไป คือบริษัท ให้เพิ่มเงินดาวน์
  อยากรู้ว่าถ้าทำเรื่องซื้ออีกปีนี้จะ
  ได้เงินคืนหรือเปล่า

 • Prapruet_at

  ปัจจุบันซื้อรถมือ 2 มาใช้อยู่ ต้องการเปลี่ยนเป็นรถใหม่ป้ายแดงจะได้สิทธิ์คินเงินหรือไม่